Avís legal


CONCICIONS GENERALS D'US DEL LLOC WEB DE TEJIDOS SÁNCHEZ DIAZ, S.A.

www.vesta-hogaryconfeccion.com

Tejidos Sánchez Díaz, S.A. (des d'ara Tejidos Sánchez Diaz, S.A.) amb domicili en C-17 km. 17,100 – 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) amb CIF A-08821597 representada per Cayo Sánchez Díaz amb NIF 6514765-S posa a disposició en el seu lloc web www.vesta-hogaryconfeccion.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'us del lloc web de Tejidos Sánchez Díaz, S.A. Per part dels USUARIS que accedeixen al mateix. Les presents condicions generals s'exposen al USUARIS en el lloc web www.vesta-hogaryconfeccion.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada cop que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, per a que la llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l'usuari introduir les seves dades efectivament sense que hi hagi produït aquesta acceptació.

Tejidos Sánchez Díaz, S.A., està inscrita en el Registra Mercantil de Barcelona, el 22 de Juliol de 1983, Tomo 5304, foli 26, full no 56700.

L'accés al lloc web de Tejidos Sánchez Díaz, S.A. Implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'usuari afirma comprendre en la totalitat. L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i altres serveis que s'ofereix en el mateix per la realització d'activitats contraries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÈS I ÚS

1.1.- Utilització del lloc web de Tejidos Sánchez Diaz, S.A., no comporta l' obligatorietat d'inscripció de l'usuari desitgi utilitzar la base de dades d'articles existents en www.vesta-hogaryconfeccion.com on serà precís que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fé comprometent l'usuari a realitzar un bon ús de la web. Està prohibit tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: drets a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament Tejidos Sánchez Díaz, S.A., prohibeix el següent:

1.1.1.- Realitzar accions que pugin produir en el lloc web o a traves del mateix per qualsevol mitja, qualsevol tipus de dany al sistema de Tejidos Sánchez Díaz, S.A. O a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius (spaming) o l'enviament de grans missatges amb el fi de bloquejar servidors de la red (mail bombing).

1.2.- Tejidos Sánchez Díaz, S.A., podrà interrompre en qualsevol moment d'accés al lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fé o les presents condicions generals – veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS

  • Els continguts incorporats en aquest lloc web han sigut elaborats e inclosos per:

2.1.-Tejidos Sánchez Díaz, S.A., utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Tejidos Sánchez Díaz, S.A.

2.2.- Terces aliens a, Tejidos Sánchez Diaz, S.A., bé mediant col·laboracions directes en el lloc web o bé presents a traves de hiperenllaços o links a altres webs o a noticies d'altres llocs dels que no es titular Tejidos Sánchez Díaz, S.A. Tejidos Sánchez Díaz, S.A. En cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteixi el correcte funcionament de tots aquest links o hiperenllaços. L'usuari que desitgi establir un hiperenllaç en el seu lloc web al lloc web de Tejidos Sánchez Díaz, S.A. No realitzara un ús il·legal o contrari a la bona fé de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.

2.3.- Tejidos Sánchez Díaz, S.A. Es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

TERCERA.- DRETS D'AUTOR I MARCA

Tejidos Sánchez Díaz, S.A. Es una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitja de la marca de Tejidos Sánchez Díaz, S.A., que inclou tant el nom com el logotip, llevat consentiment exprés de Tejidos Sánchez Díaz, S.A. Queden reservats tots el drets. A mes a mes, el lloc web de Tejidos Sánchez Díaz, S.A. - els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troben plenament protegits pels drets de l'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, llevat consentiment exprés de Tejidos Sánchez Díaz, S.A.

QUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Son competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals als Jutjats de Barcelona renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur podent correspondre.

CINQUENA.- POLITICA DE PRIVACITAT.

En Tejidos Sánchez Díaz, S.A., la privacitat de les seves dades està assegurada. L'empresa es compromet a no utilitzar les dades subministrades pels seus clients complint amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de protecció de dades de caràcter personal, per cap fin extern a l'atenció de la comanda de compra.

Sols es cedirà les dades pertinents a les empreses col·laboradores encarregades de la presentació dels serveis necessaris per a que vostè pugi rebre la comanda (per exemple, el transport). No es cedirà ni vendrà en cap altre cas. Tampoc es realitzaran enviaments de publicitat no desitjada.

D'acord amb la legislació vigent, tots els clients de Tejidos Sánchez Díaz, S.A. Tenen dret d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades. A més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el desig de no rebré cap tipus de publicitat.

Per exercir aquests drets, els clients poden dirigir-se per correu electrònic a info@vesta-hogaryconfeccion.com.

SEXTA.

En cas de qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les demés clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Tejidos Sánchez Díaz, S.A., podrà no exercir alguns dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renuncia als mateixos llevat reconeixement exprés per part de Tejidos Sánchez Díaz, S.A.

Escull el teu producte per marca

Tejidos Sánchez Diaz Creaciones Euromoda Manterol Textil Mora Burrito Blanco Naturals Blanfil Stilia Rizo Basic Kids Licensing Secaneta Sirena Textil Vicente Barcelo Catotex

Suscríuret al nostre newsletter